Studerandeinformation

Undervisningslokalerna är stängda under följande vardagar ht23/vt24, samt röda dagar:

  • Vecka 44: 2-3 november
  • Vecka 52: 27, 28, 29 december
  • Vecka 19: 10 maj
  • Vecka 23: 7 juni

Information i bokstavsordning till studerande.

Förkortningar som används:

MYH=Myndigheten för yrkeshögskolan
YH=Yrkeshögskola
LIA=Lärande i arbete

Uppdaterad 2023-06-19

Anslagstavlor

Allergi

Att bedriva studier

Avskiljande

Betyg

Datainlogg

Droger

Elevhälsa/studerandehälsa

Examensbevis

Europasstillägg

Frånvaro

Fusk

Försäkring

GDPR

Hot/kränkningar

Intyg

Komplettering avslutad kurs

Kontaktuppgifter

Legitimation

LIA (Lärande i arbete)

Likabehandlingsplan

Lunch, mellanmål och fika

Läromedel

Lärplattform

Mobiltelefon

Parkering

Prövning av kurs

Resor

Rökning

Schema

Studerandeinflytande

Studieavbrott på den studerandes initiativ

Studieavbrott på utbildningsanordnarens initiativ

Studiestöd

Studieuppehåll

Synpunkter

Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Tillgodoräknande

Trivselregler

Uppehållsrum

Utbildningsbevis

Utvärderingar

Utrymning

Utrymning externa lokaler

Vård- och omsorgscollege