Examensarbete

Examensarbete är en kurs som skiljer sig från de flesta andra kurser där du kommer att arbeta mer självständigt.

Inom yrkeshögskolan finns två examina för utbildningar som är 200 poäng eller mer; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För kortare utbildningar ges ett utbildningsbevis. För både yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska utbildningen innehålla ett självständigt arbete (examensarbete) som du kan göra tillsammans med en studiekamrat. 

En kurs i examensarbete skiljer sig från de övriga kurserna då du arbetar mer självständigt med en uppgift. Kursens längd och placering relativt andra kurser skiljer sig åt mellan olika utbildningar, men arbetsgången är lika för alla examensarbeten. Arbetet innehåller en planeringsfas, undersökande fas och rapporteringsfas. Under arbetet förväntas du att självständigt ta ställning och analysera resultat och hur arbetet har gått. 

Mer information får du under utbildningen.