Synpunkter och klagomål

Om du anser att skolan inte gör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra så vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 

  • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Du når rektor genomt Kontaktcenter. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.

  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via Kontaktcenter Kontakta oss (skovde.se). Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

Om synpunkten eller klagomålet gäller kursansvarig lärares agerande så utreder ansvarig rektor klagomålet. Om klagomålet gäller rektors agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.