En yngre tjej visar äldre kvinna något på mobilen

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Antal poäng: 200 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 50 procent  (4 terminer), distans
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Yrkeshögskoleexamen
Ansökan öppen: 15 feb–6 maj
Kursstart: Augusti 2024

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen är på distans och deltid så det finns möjlighet att kombinera studier med arbete.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet och efter utbildningen kommer din kompetens efterfrågas och vara viktig för det kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens öka de kommande åren och äldreomsorg lyfts särskilt fram som ett område där behovet av specialistkompetens kommer vara stort.

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt och tillsammans med andra planera, bedöma, utföra och följa upp specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter som en del av det multiprofessionella teamet. Du får också kompetens i att stödja och vägleda kollegor i komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer.

Vilka förkunskaper behöver du?

Bild på Enhetschef Agneta Johansson

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stor och för att vi ska kunna behålla de vi har och locka fler så behövs flera olika utmaningar för de. En sådan kan vara att vidareutbilda sig inom sitt yrke, att gå en specialistutbildning.

Agneta Johansson, enhetschef i Skara kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp

 

Bild på Nicole Klemisch

"Specialistutbildade undersköterskor är jätteviktiga i arbetet för att utveckla äldreomsorgen och möta framtidens utmaningar och behov. Därför har vi i Lidköpings kommun inrättat särskilda tjänster för rollen."

Nicole Klemisch, utvecklingsledare i Lidköpings kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp

 

 

 

Bild på Susanne Rolfner Suvanto

”För ett kvalificerat arbete krävs en kvalificerad utbildning. Nu när undersköterska är en skyddad yrkestitel ställs stora krav på utbildningarna och inte minst att det också finns tillgång till specialisering. För mig som föreläsare är det viktigt att veta att utbildningsanordnaren har djup kompetens och en organisation som kan sätta föreläsningen i ett sammanhang. Min uppfattning är att allt det står Skövde Yrkeshögskola för. Att det dessutom finns nytänkande, värme och humor ger mervärde.”  

Susanne Rolfner Suvanto. Leg.sjuksköterska inriktning psykiatri. Specialist inom äldreområdet och psykisk ohälsa. Statlig utredare, Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Möjliggörare och praktiker vid Nationellt Kompetenscentrum Anhörig. 

Vad tycker våra studenter om utbildningen?

Kurser i utbildningen

Lärande i arbete (LIA) ger dig praktiska erfarenheter

Studieform

Kostnader

Urval

Särskilt pedagogiskt stöd

Utbildningen har blivit granskad med gott resultat

Folder för utbildningen

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.

Vi samverkar med

 Symbolen för Vård- och omsorgscollege