Stödpedagog

Antal poäng: 200 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 50 procent (4 terminer), distans
Antal platser: 35 platser
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Yrkeshögskoleexamen
Sista ansökan: Ansökan är stängd
Kursstart: Ingen start hösten 2024.

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som arbetar eller har arbetat som stödassistent inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper för att kunna vägleda kollegor i ett pedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Utbildningen bedrivs på halvfart och distans vilket ger dig viss möjlighet studera och arbeta parallellt.

Utbildningen till stödpedagog ger dig specialiserade kunskaper om olika intellektuella funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att individanpassa och utvärdera vardagsstöd på ett kvalitetssäkert sätt. Efter utbildningen kommer du att ha kompetens för att vägleda andra i frågor om bemötande och om ett etiskt försvarbart och professionellt arbetssätt. Du kommer också att utveckla dina kunskaper om lagstiftning och riktlinjer som styr stödpedagogens arbete.

Stödpedagogen har en central roll i arbetet med social dokumentation och med att göra enskilda delaktiga i sin genomförandeplan. Du får under utbildningstiden möjlighet att utveckla kunskaper, kompetenser och färdigheter i pedagogiska metoder och att tillämpa metoder för vägledande förhållningssätt på såväl individ som gruppnivå.

Vilka förkunskaper behöver du?

Lärare YH Stödpedagog

"Vi ger dig redskap för att arbeta som Stödpedagog genom att varva teori med praktiska moment under utbildningstiden. Du kommer att ha god nytta av din arbetslivserfarenhet från funktionshinderområdet i arbetet med de olika studieuppgifterna."

Anne Kruse, lärare YH Stödpedagog

Vad tycker våra studenter om utbildningen?

Kurser i utbildningen

Lärande i arbete (LIA) ger dig praktiska erfarenheter

Studieform

Kostnader

Urval

Särskilt pedagogiskt stöd

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.