Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi

Antal poäng: 95 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 50 procent (2 terminer), distans
Antal platser: 35 platser
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Utbildningsbevis
Kursstart:  Ingen start hösten 2024

Ansökan stängd

Specialiserad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig möjlighet att vara med och utveckla framtidens vård och omsorg. Digitalisering erbjuder stora möjligheter för att möta framtidens behov av vård och omsorg med nya arbetssätt. Användningen av välfärdsteknologi och e-hälsa väntas öka och behovet av kompetens inom området är stort. För att implementera och anpassa välfärdsteknik och e-hälsa behövs specialiserad kompetens inom välfärdsteknologi.

Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att vara delaktig och drivande i det digitala omställningsarbete som pågår inom vård och omsorg.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi och e-hälsa inom vård och omsorg väntas öka kraftigt.

Vilka förkunskaper behöver du?

Ledningsgruppens ordförande

”Som ansvarig inom kommunen ser jag att vi ställs inför utmaningar i vårt viktiga arbete inom vård o omsorg och då är det viktigt med utbildning för att kunna implementera framtidens välfärdsteknologi. Jag ser därför ett stort behov av att vi utbildar både stödassistenter och undersköterskor då väldfärdsteknologin är viktig oavsett om du arbetar inom LSS eller vård/äldreomsorg.”

Agneta Harrysson-Andersson, enhetschef vård och omsorg i Mariestads kommun och ordförande i YH-utbildningens ledningsgrupp

Vad tycker våra studenter om utbildningen?

Studieform

Kurser i utbildningen

Kostnader

Särskilt pedagogiskt stöd

Urval

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.

Vi samverkar med

 Symbolen för Vård- och omsorgscollege