Specialistundersköterska inom ambulanssjukvård

Antal poäng: 200 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 100 procent, bunden
Antal platser: 25 platser
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Yrkeshögskoleexamen
Ansökan öppen: 15 feb–6maj
Kursstart: Augusti 2024

Som specialistundersköterska inom ambulanssjukvård har du rollen som ansvarig för framförandet av ambulansen samt den ambulanstekniska och medicintekniska utrustning. Du ska också komplettera sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med patienter och närstående. I ambulansteamet arbetar man i nära samarbete, ibland under långa pass.

Efterfrågan på specialistundersköterskor inom ambulanssjukvård varierar i landet, hör efter hur förutsättningarna ser ut hos ambulansverksamheten där du bor! Utbildningen, som pågår under ett år på heltid, ger yrkeshögskoleexamen.

Vilka förkunskaper behöver du?

Två ambulansförare framför en ambulans.

Utbildningen Specialistundersköterska inom ambulanssjukvård genomförs i nära samarbete med Ambulanssjukvården, Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Trafikutbildningen är en av flera delar som ambulansverksamheten håller i.

Vad tycker våra studenter om utbildningen?

Kurser i utbildningen

Lärande i arbete (LIA) ger dig praktiska erfarenheter

Kostnader

Urval

Särskilt pedagogiskt stöd

Körkort och trafikutbildning

Folder för utbildningen

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.

Vi samverkar med

 Symbolen för Vård- och omsorgscollege