Medicinsk sekreterare

Antal poäng: 400 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 100 procent (4 terminer), bunden
Antal platser: 30 platser
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Yrkeshögskoleexamen
Ansökan öppen:  15 feb–6 maj
Kursstart: Augusti 2024

Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare är en utbildning för dig som vill ha en omväxlande vardag, är noggrann och gillar att arbeta administrativt för att förbättra patientens resa genom vården. Efterfrågan på medicinska sekreterare/ vårdadministratörer är stor i hela landet och utbildningen ger goda möjligheter till jobb; nio av tio får jobb efter slutförd utbildning. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet för att säkerställa att den ger rätt kompetens.

Yrkesrollen medicinsk sekreterare/vårdadministratör passar dig som är serviceinriktad och vill ha ett omväxlande jobb. En medicinsk sekreterare har många varierande arbetsuppgifter. Det består av medicinsk dokumentation, t.ex. dokumentering i patientjournal efter diktat, kvalitets- och förbättringsarbete samt utbildnings- och systemansvar.

Du blir en efterfrågad resurs

Utbildningen ger förutsättningar för att kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården. Som medicinsk sekreterare är du en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten. Du arbetar med IT som arbetsredskap och ger god service, bl.a. vid kassa- och receptionsarbete, med ett professionellt bemötande gentemot såväl patienter som medarbetare. Mycket god språkriktighet, både skriftligt och muntligt, är viktigt. Det råder en mycket stor efterfrågan på medicinska sekreterare. Såväl dokumentation som administration ökar inom sjukvården. Medicinska sekreterare tar i allt större utsträckning över administrativa uppgifter från den sjukvårdande personalen.

Vilka förkunskaper behöver du?

Helena Andersson

"Utbildningen ger de studerande mycket goda grundläggande kunskaper. Det råder stor brist på medicinska sekreterare. Vi står inför nya spännande utmaningar i och med införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö och efterfrågan på denna yrkeskategori kommer öka. Det är bra att arbetslivet och yrkeshögskolan har ett nära samarbete kring innehållet i utbildningen."

Helena Andersson, Enhetschef, Skaraborgs Sjukhus

Kurser i utbildningen

Lärande i arbete (LIA) ger dig praktiska erfarenheter

Kostnader

Urval

Särskilt pedagogiskt stöd

Folder för utbildningen

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.