Välkommen till YH - Miljöns betydelse vid demenssjukdom

Utbildningen startar den 29 augusti med en digital introduktionsträff följt av den första närträffen som sker på plats 5 september.

I pdf:en Välkommen till  YH - Miljöns betydelse vid demenssjukdom som du hittar om du "klickar här".  hittar du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
HT22: 220828–240329     Yh poäng 40     

Välkommen!