Välkommen till YH - Kvalitet och utveckling inom demensområdet HT 22

Utbildningen startar den 29 augusti med en digital informationsträff följt av den första närträffen som sker på plats 4 september.

I pdf:en välkommen till  YH - Kvalitet och utveckling inom demensområdet som du hittar om du "klickar här".  hittar du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
HT23: 220828–221215     Yh poäng 20       

Välkommen!