Instruktioner för ansökan YH Stödpedagog

Längst ned på sidan har du en direktlänk till YH-antagning.se och vår utbildning är då redan markerad. Innan du påbörjar din ansökan läs noggrant igenom instruktionerna nedan.

När du gör din ansökan behöver du ladda upp de dokument du vill använda för att styrka din behörighet. Du behöver ha tillgång till digitala kopior av de dokument du vill åberopa. Vill du ha hjälp är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Sista ansökninsdag var den 7 maj. Du kan göra kompletteringar (t.ex. betyg/intyg) till din inlämnade ansökan till och med 23 maj då all dokumentation skall vara oss till handa.

OBS! Vi har öppet för sen ansökan till och med 6 augusti då all dokumentation skall vara oss till handa.

För dig som tidigare sökt en utbildning på Skövde Yrkeshögskola.
- Du behöver på nytt ladda upp de dokument du vill använda för att styrka din behörighet.

För att styrka behörighetskrav genom formell kompetens:
- Scanna eller ta ett bra foto av ditt/dina betyg från gymnasiet och/eller om du läst på kommunal vuxentubildning/folkhögskola eller motsvarande. Bifoga samtliga betyg du har. Använder du foto skall  hela betygsdokumentet synas.

Observera att ett utdrag eller en skärmdump från antagning.se inte godkänns som underlag.

För att styrka din arbetslivserfarenhet 
- Begär ett intyg av din eller dina arbetsgivare där följande skall framgå:

*Ditt namn och personnummer
*Arbetad tid
*Tjänsteomfattning
*Arbetsplats
*Typ av tjänst samt att ditt arbete varit inom området stöd till personer med funktionsnedsättning.
*Daterat och underskrivet av din arbetsgivare

Om du har haft en timanställning skall det framgå hur många timmar du har jobbat och under vilken period.

Observera att ett anställningsbevis/avtal inte godtas som underlag.

För att styrka behörighet genom reell kompetens.
- Om du inte formellt uppfyller ett eller flera förkunskapskrav och om du anser att du genom annan erfarenhet har uppnått de kunskaper som du formellt saknar kan du ansöka om reell kompetens. Du skall då fylla i nedanstående blankett och ladda upp den tillsammans med den dokumentation som du vill använda som stöd.

Blankett för ansökan om reell kompetens

Vill du ha hjälp är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:
Martin Rubensson på 0500-497719
E-post: martin.rubensson@skovde.se
Joakim Wetterskog på 0500-497706
E-post: joakim.wetterskog@skovde.se

Öppet för sen ansökan till 6 augusti
Länk till YH-antagning.se

Kom ihåg att alla besked/kallelser kommer per e-post genom yh-antagning.se. Håll koll på din mail! Inga besked skickas per post.