Ordlista

Vissa facktermer som gäller byggande är viktiga att förstå när du söker bygglov. I detaljplaner anges till exempel tillåten byggnadshöjd – det är ett fackbegrepp och den måste beräknas på rätt sätt. Här förklarar vi de vanligaste begreppen.