UÄÖ

U

Utstakning
Innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Behöver göras för att få byggnaden på rätt plats.


Ä

Ändrad användning
Att ändra användningsområde för en bostad eller en lokal kan vara bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt. Till exempel om du ska ändra från ett kontor till en bostad.


Ö

Öppenarea, OPA
Mätvärd area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som omsluts av helt eller delvis öppna sidor.

Överklaga
Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov och förhandsbesked eller om sanktionsavgift inom 3 veckor från det att du har tagit del av beslutet.