Högre lovplikt

I ett område med stort kulturhistoriskt värde kan du bli tvungen att söka bygglov för åtgärder som annars är inte kräver en ansökan om bygglov.

Det kan exempelvis vara:

  • Att sätta upp solpaneler
  • Måla om eller ändra fasad och takmaterial
  • Det är inte möjligt att göra en Attefalls åtgärd


Detaljplanen kan ha särskilda bestämmelser gällande rivningsförbud. Det kan även i en gällande detaljplan finnas skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriska byggnader eller bebyggelseområden.

För att få tidig vetskap om din åtgärd ligger inom ett sådant område som identifierats som ett kulturhistoriskt värdefullt område så finns kommunens senaste inventeringar i Skövde kommuns kulturmiljöprogram.