Kommunens pengar

Skövde kommun har flera olika arbeten
och det behöver kommunen pengar till.

Som till exempel skolor och gator

samt parker och olika fritids aktiviteter.