Kommunens pengar

Kommunen har många uppgifter att sköta
och till det behöver kommunen pengar.

 

Kommunen behöver pengar till skolor och
till att ta hand om de äldre och sjuka.

 

Kommunen behöver även pengar
till att sköta gator och parker.

 

Pengar behövs också för att se till
att du har saker att göra på fritiden.