Vigsel

Den som inte vill gifta sig i kyrkan
kan boka tid hos kommunen för
en borgerlig vigsel.

 

Den som viger paret är inte en präst
utan en person som fått lov av myndigheten
Länsstyrelsen att viga par.

 

Han eller hon kallas för vigselförrättare.
I Skövde är de flesta vigselförrättare politiker.

 

Vigseln görs i ett speciellt
vigselrum som finns i stadshuset.

 

Om ni vill vigas någon annanstans så får
ni prata med den personen som ska viga er.

 

Vigseln är gratis.

 

Vill du veta mer om vigsel kan du ringa
till kommunens kontaktcenter.
Telefonnumret är 0500-49 80 00.