Kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktige i Skövde

De partier som flest personer väljer i Skövde

får platser i kommunfullmäktige för sina politiker.

 

Kommunfullmäktige i Skövde har plats för 61 politiker.
Kommunfullmäktige träffas i stadshuset
nio eller tio gånger om året.

 

När kommunfullmäktige träffas får
vem som helst komma och lyssna.
Du kan också se mötet på TV eller
på kommunens webbplats.
Sidan är inte lättläst.

www.skovde.se

 

Kommunfullmäktige bestämmer i viktiga frågor.
En viktig fråga kan vara hur mycket pengar
kommunen ska använda till skolor eller gator.

 

Kommunfullmäktiges ordförande heter Monika Green.
Han är en politiker som hör till partiet Socialdemokraterna.

 

Partiernas platser i kommunfullmäktige:

Centerpartiet har 4 platser

Kristdemokraterna har 4 platser

Liberalerna har 2 platser

Miljöpartiet har 2 platser

Moderaterna har 13 platser
Skövdepartiet har 9 platser

Socialdemokraterna har 16 platser

Sverigedemokraterna har 9 platser

Vänsterpartiet har 3 platser

 

Här nedanför hittar du en länk till politikerna i kommunfullmäktige.
Där finns deras namn, e-postadresser och telefonnummer.
Sidan är inte lättläst.

 

Politiker i kommunfullmäktige