Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen finns politiker
som planerar arbeten i Skövde kommun.
En politiker är en person som jobbar i ett parti
och de har valts av personer som bor i Skövde.

Först planerar kommunstyrelsen arbetet och sen
bestämmer kommunfullmäktige exakt hur arbetet blir.