Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen sitter politiker från de partier
som människorna i Skövde har valt.

 

Politikerna i kommunstyrelsen ska leda och planera
arbetet i Skövde kommun.

 

Politikerna bestämmer sedan i kommunfullmäktige
exakt hur det ska bli.