Hur väljer vi politikerna i kommunen?

En gång var fjärde år är det val i Sverige.
Då röstar personer från Sverige om vilka
partier som ska bestämma i deras kommuner.

Då röstas det även på vilka partier
som ska bestämma i riskdagen och landstingen.

De partier som bestämmer i Skövde
har blivit valda av personer som bor i Skövde.