Du får läsa nästan allt

Alla får läsa papper och sparade handlingar
som finns hos kommunen.
Det betyder att alla kan ta reda på 
vad som händer och vad kommunen bestämmer.
Alla kan också se hur politikerna och 
tjänstemännen sköter sitt arbete.
Det kallas offentlighetsprincipen.