Tillfälligt tillstånd till Allmänheten


Avtal

Avtal med fest/konsertarrangör

Verksamhetsbeskrivning
Information om åldersgränser, arrangör,ev dans. Hur sker marknadsföringen  och hur sker tillsynen över serveringsområdet.

Ritning över serveringsytan


Offentlig tillställning
Kopia på polisens  tillstånd för offentlig tilställning samt bilagor.

Meny

Gällande tillstånd
Har du ett stadigvarande tillstånd i en annan kommun bifoga en kopia av detta.


Uppgift om ägarförhållanden
Har du inte ett stadigvarande tillstånd skall en kopia på aktieboken skickas med. Handelsbolag/kommanditbolag ska skicka med bolagsavtal.

 

 

Datum