Permanenta tillstånd alla bolagstyper

Handlingar från Bolagsverket

Registreringsbevis/ändringsbevis från Bolagsverket. Beviset får inte vara äldre än 3 månader Konkursfrihetsbevis Personnummerutrag  på de personer som inte är firmatecknare men som har ett betydande inflytande i företaget.

Handling som styrker behörighet
Handling som visar att man har rätt att underteckan ansökningshandlingen eller teckna firman, om detta inte framgår av registreringsbeviset.

Planritning
Ritning över serveringslokalerna i A4 format. A Man skall kunna se vad som är matsal/bordsavdelning och antalet platser vid bord skall framgå.

Finansiering
Handlingar som visar var investerat kapital kommer ifrån. Det kan vara lånehandlingar, bryggeriavtal, balansrapport etc. Handlingarna skall visa var allt investerat kapital kommer ifrån.

Kopia av anmälan/registrering från Miljösamverkan Östra skaraborg

Beskrivning av verksamhetens inriktning
Beskrivningen skall ange öppettider, ev. åldersgränser, målgrupp. Skall det finnas underhållning, dans eller spel. Vart hänvisas rökande gäster. Finns bostäder i närheten, hur långt är det till dessa och är det många lägenheter eller endast ett fåtal.

Kopia av hyreskontrakt
Äger sökanden fastigheten skall kopia på lagfarten lämnas istället.

Kopia av köpeavatal/arrendeavtal
Hela avtalet inkusive bilagor

Budget
Skall gälla första årets drift

Handlingar från Skatteverket
F-skattebevis, momsregistreringsbevis och arbetsgivarregistrering

Brandsäkerhet
Kopia på planen för systematiskt brandskydd

Kopia inbetald ansökningsavgift
Om du inte betalt via e-tjänsten

Meny
Förslag till meny. Vid tillstånd till allmänheten ska den innehålla förrätter, huvurätter och efterrätter.

 

Datum