Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

 

Kopia av kvitto på inbetald ansökninsavgift
Om du inte betalt via e-tjänsten


Handling som styrker att du är firmatecknare
Ex protokoll som visar att du ha rätt att skriva under avtal. För företag gäller en kopia på registrereingsbeviset om du inte har stadigvarande tillstånd i kommunen.

Datum