Bild på lärare och elever.

VFU (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter)

Inom Skövde kommun får du som lärarstudent möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesprofession.

Inom sektor barn och utbildning (SBU) har vi lång erfarenhet av att placera och handleda VFU-studenter. Hos oss ska lärarstudenten ges möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll. För oss är god kvalitet att lärarstudenten får en meningsfull VFU. Du som är lärarstudent har möjlighet att påverka i vilken kommun som din VFU ska genomföras. Däremot kan du inte påverka val av förskola/skola då detta bestäms av VFU-samordnaren utifrån särskilda organisatoriska strukturer.

Vi bjuder alla våra lärarstudenter på pedagogisk lunch på förskolan/skolan. De studenter som placeras på någon av våra landsortsförskolor/skolor erbjuds busskort.

Busskort för VFU-studenter

För att ansöka om busskort kontaktas VFU-samordnare Malin Estving, malin.estving@skovde.se, senast 21 dagar innan fältdag/VFU-period. Vi nyttjar Västtrafiks studentrabatt. För att få resa med studentrabatt behöver du ha studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/stuk.co i respektive app med studentresesymbolen. Studentlegitimationen måste vara giltig under hela tiden som periodbiljetten är giltig. Tänk på att du behöver kunna visa biljett, studentlegitimation och ID-handling vid biljettkontroll.

Inom SBU är det viktigt att lärarstudenten ska få möjlighet att:

 • få god handledning och stöttning under sin VFU-period
 • prova egna idéer och reflektera över/utvärdera dessa samt förena teori med praktik
 • planera, genomföra och utvärdera egna lektioner/aktiviteter
 • utvecklas i sin yrkesprofession
 • känna delaktighet i ett arbetslag
 • få meningsfulla arbetsuppgifter som utgår från hens kunskaper, förutsättningar och möjligheter 

 

Dessa lärosäten har vi avtal med:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Örebro universitet

 

Vi tecknar även enskilda avtal med andra lärosäten om du väljer att göra din VFU i Skövde kommun.

Direktlänkar till våra förskolor och skolor hittar du under "Länkar".

Kontaktperson: Malin Estving, malin.estving@skovde.se