Är du orolig för ett barn?

Har du en oro för att ett barn far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus.

Ring gärna och konsultera socialförvaltningen i din kommun om du är osäker på om du ska göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn. Du som arbetar professionellt med barn har skyldighet att alltid anmäla din oro och/eller misstankar. Socialförvaltningen når du via respektive kommuns växel.

Vad händer sedan?

Socialtjänsten har som uppgift att sätta barnets bästa i främsta rummet. I vissa fall blir barnets behov av skydd så stort att man måste agera snabbt och kraftfullt för att hindra risken för att barnet fortsätter fara illa. I de flesta fall handlar socialtjänstens insatser om att familjer ska få hjälp och stöd.

På kvällar och helger finns i Skaraborg en kommungemensam socialjour dit man kan vända sig. Telefonnumren dit är 0500-49 74 21, 0500-49 74 22.

Vid akut eller överhängande fara för ett barn ring: 112 eller 114 14