Trygghetspersoner

Polisen ber personal på barnets förskola eller skola att följa med som stöd till barnet. De är med som trygghet för att barnet inte bara ska träffa obekanta personer i en situation som kan kännas främmande.

Personalen får inte vara med och lyssna på förhöret utan sitter i ett väntrum intill. De får ingen information om ärendet då det råder sekretess.

Personal från barnets förskola eller skola kan inte ställas till svars för det som andra myndigheter har bestämt kring barnet. De har inte fattat några beslut och kan inte svara på eventuella frågor kring polisens förundersökning eller socialtjänstens utredning. Har föräldrarna frågor om vad som hänt så ska de därför ta kontakt med de ansvariga på respektive myndighet (polis, åklagare, socialtjänst).

Förälder och barn