Är du barn/ungdom?

Till Barnahus Skaraborg kommer barn och ungdomar för att få hjälp när man misstänker att de blivit utsatta för brott som till exempel misshandel eller sexuella övergrepp.

Hur det går till när man kommer på besök?

1. När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av en polis som arbetar med barn och ungdomar. Du  och personen du känner som följt med dig får sitta ned och vänta en liten stund i vårt väntrum.

2. Därefter får du möjlighet att berätta för en polis om något som har hänt dig och hur du har det hemma, det kallas förhör.

3. Om det behövs får du också träffa en doktor antingen i ett undersökningsrum på Barnahus eller på sjukhuset.

4. Efteråt kan man få prata med en socialsekreterare.

 

 

Från polisanmälan till rättegång
Här länkas du vidare till polisens hemsida där du får du veta mer om stegen från polisanmälan, till förhör och sist rättegången.

.

För yngre barn

Läs här

För äldre barn/ungdomar

Läs här