Barnahus Skaraborg

Barnahus Skaraborg är en verksamhet där polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatta för brott. Oftast handlar det om vålds- och sexualbrott i nära relation.

Lokalerna är anpassade för att barn ska trivas. Alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det. På Barnahus arbetar två samordnare, övriga professioner kommer dit vid behov.

Syftet med Barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen.

Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens för att utsatta barn ska få så bra hjälp som möjligt.  

 

Här finns vi:

Barnahus Skaraborg är belägen i Göteborgs Operans lokaler på Eric Ugglas plats 1.Två avgiftsfria parkeringar är reserverade för besökare till Barnahus på Villagatan (klicka för bild).