Till vilka utgifter kan du få försörjningsstöd?

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar. Den första delen är så kallat uppehälle enligt riksnormen och den andra delen är övriga vanligt förekommande utgifter.

Uppehälle enligt riksnormen

Uppehälle enligt riksnormen beslutas av regeringen varje år. Det är schablonsummor (förbestämda belopp) som ska användas till dina personliga kostnader och hushållskostnader under månaden.

I uppehället ingår bland annat:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygienartiklar
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror till hemmet
 • Abonnemang/telefon

 

Beloppen för riksnormen är olika för ensamstående, par och barnfamiljer.

Övriga utgifter

Den andra delen av försörjningsstödet är utgifter för:

 • Hyra/boendekostnad
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Fackavgift och a-kassa


Det ska vara rimliga kostnader som ska kunna jämföras med vad en låginkomsttagare på orten vanligtvis kan kosta på sig.