Akut ekonomisk hjälp

Det kan uppstå situationer när man behöver akut ekonomisk hjälp och inte kan vänta på att erbjudas en besökstid.

I dessa fall finns möjlighet att göra en akut ansökan om exempelvid matpengar i väntan på en besökstid hos socialsekreterare. En enklare utredning görs då kring vad som hänt och hur din ekonomiska situation ser ut.

Kontakta försörjningsstödsenheten för att få mer information.