Egna inkomster och olika tillgångar

När du ansöker om försörjningsstöd görs en beräkning där vi tittar på hur mycket inkomster du har och om det finns några tillgångar. För att beräkningen ska bli rätt måste du berätta om alla inkomster och tillgångar som du har. Om ni är ett par eller en familj måste ni berätta om hela familjens inkomster och tillgångar.

Inkomster och tillgångar 

Alla inkomster och tillgångar som du har sedan tidigare eller får från arbetsgivare, andra myndigheter och även pengar som du får eller lånar, räknas som inkomster. Anledning är att du kan använda pengarna till din försörjning.

Som inkomster räknas exempelvis lön/arvoden, a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, insättningar på konto, swish, lån och gåvor med mera.

Exempel på tillgångar som kan räknas med är sparade pengar, aktier, fonder och liknande. 

Bilar och fordon

Bilar och andra fordon kan räknas som en tillgång eftersom de kan säljas och du kan använda pengarna till din försörjning. Du som står som registrerad ägare till ett fordon kommer att anses vara ägare till fordonet.

Bostadsrätt och hus

Även en bostad kan anses vara en ekonomisk tillgång. Detta gäller dig som äger en fastighet, villa eller sommarhus, men även dig som äger en bostadsrätt.

Om ditt behov av försörjningsstöd är tillfälligt krävs som regel inte att du säljer din bostad. Däremot är det inte möjligt att under en längre tid få försörjningsstöd om du har en tillgång i form av exempelvis en villa eller en bostadsrätt.