Ansökan, utredning och beslut

Ansökan om försörjningsstöd görs hos en socialsekreterare på försörjningsstödsenheten i samband med besök.

Första kontakten

För att boka tid för ditt första besök kontaktar du oss enklast via Kontaktcenter. Vi nås lättast på vardagar mellan klockan 8.30-9.30. Du kan även använda vårt kontaktformulär så kommer vi att ringa upp dig.

I den första kontakten får du prata med en socialsekreterare som informerar dig om försörjningsstöd och du får också lämna information om din situation. Utifrån samtalet bokas en besökstid in hos en socialsekreterare. Vi skickar ansökningshandlingar och information till dig inför besöket.

Ansökningsprocessen

Utredning

För att en bedömning ska kunna göras om du har rätt till försörjningsstöd görs en utredning. Utredningen grundar sig på det som du berättar vid besöket, det du skriver i din ansökan och de underlag som du lämnar. 

Utredning som består av flera delar. Vi utreder dels din ekonomiska situation men också hur din situation ser ut kring arbetssökande, utbildning och arbetslivserfarenhet, boende, hälsa med mera. Utifrån detta görs en bedömning om du har rätt till försörjningsstöd.

Underlag till ansökan

För att en korrekt bedömning ska kunna göras är det viktigt att du lämnar in de handlingar som krävs för utredningen. Du kan få hjälp att skriva ut handlingar i samband med besöket. Tänk då på att ta med inloggningsuppgifter, exempelvis BankID. Har du inte med alla handlingar till besöket finns möjlighet att lämna in dem i efterhand.

Beslut

När du har gjort din ansökan och lämnat in alla handlingar är vårt mål att du ska kunna få ett beslut inom tre arbetsdagar.

Ett skriftligt beslut skickas hem till dig. Du har rätt att få beslut på det du ansöker om. Beslut kan överklagas och hur du gör detta får du information om i utredningen som skickas till dig.