Vägen till försörjning

När du ansöker om försörjningsstöd ställs det vissa krav som du behöver uppfylla för att ha rätt att få bistånd. Beroende på din situation kan vägen till försörjning se olika ut.

Arbetssökande

Du som inte har ett arbete, som arbetar deltid eller om du har för låg ersättning från exempelvis a-kassa kan ha rätt till försörjningsstöd . 

Om du inte har ett arbete eller arbetar deltid ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa din planering med Arbetsförmedlingen. Du ska också söka arbete aktivt för att hitta ett arbete så snart som möjligt.

Sök arbete aktivt

Att söka arbete aktivt innebär att du ska söka utannonserade arbeten, exempelvis via Platsbanken. Du ska söka arbeten som du har utbildning för eller erfarenhet av. Du ska även söka arbeten där ingen utbildning eller erfarenhet krävs. Det är viktigt att du också söker arbete i olika kommuner. I samband med att du gör din ansökan om försörjningsstöd ska du visa vilka arbeten som du har sökt. 

Det går inte att säga hur många arbeten du ska söka för att ha rätt till försörjningsstöd . Det viktiga är att du visar att du efter din förmåga, och utifrån hur arbetsmarknaden ser ut, har sökt alla jobb du kan.

Ansvaret för den egna försörjningen kommer alltid i första hand, att hitta sitt drömjobb får bli en lösning på sikt. 

Sjukdom och kontakt med vården

Det kan finnas tillfällen i livet då man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Då krävs att man är sjukskriven av läkare. Det samma gäller för dig som är arbetslös.

Detta innebär att du som inte kan arbeta eller ta ett arbete på grund av att du är sjuk ska vara sjukskriven av läkare. Du behöver ta med ett skriftligt sjukskrivningsintyg när du ansöker om försörjningsstöd. Detta gäller oavsett i vilken omfattning du inte kan arbeta.

Under tiden som du är sjukskriven är det viktigt att du följer din planering med vården.

Studerande eller eget företag?

Personer som är studerande eller som har eget företag har som regel inte rätt till att få försörjningsstöd.

Studerande

Du som är studerande har som regel inte rätt till försörjningsstöd. När du studerar ska du försörja dig genom studiemedel från CSN. Hos CSN kan du som studerar ansöka om olika bidrag och även lån.

Om du har ansökt om CSN men fått avslag av någon anledning, så kan du inte få försörjningsstöd istället. Det samma gäller om du inte får CSN på grund av att du inte klarat tillräckligt många poäng.

Sommaruppehåll i studierna

Undantag kan göras vid sommaruppehåll i studier. För att du som är studerande ska ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehållet krävs bland annat att du i god tid inför sommaruppehållet har sökt arbete. Kraven är samma som för andra arbetslösa, det vill säga att du ska söka arbete regelbundet och brett. 

Som studerande vet du om att du kommer att ha ett inkomstbortfall under sommaren och därför krävs att du börjar söka arbete i extra god tid.

Du ska även skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första dagen efter terminens slut.

Eget företag

Du som har ett eget företag eller är delägare i företag, har som regel inte rätt till försörjningsstöd.

Om du har ett eget företag som inte är ekonomiskt lönsamt är du hänvisad till att ställa dig till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen och söka arbete. Som regel krävs också att du avvecklar ditt företag eftersom det kan vara en ekonomisk tillgång. Under en avvecklingsperiod kan försörjningsstöd eventuellt beviljas.