Personlig assistans genom Skövde kommun

Vanliga frågor och svar.

Får jag välja min personliga assistent?

Du ges möjlighet till inflytande vid rekrytering av personliga assistenter, men kommunen är arbetsgivare för assistenterna och fattar beslut om vilka som ska anställas. Om du upplever behov av att byta assistent ska du meddela kommunen detta med minst en månads varsel.

 

Vad kostar det med personlig assistans?

Du behöver inte betala någon avgift till Skövde kommun för insatsen personlig assistans. Du betalar för din egna omkostnader. Har du andra hjälpinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och/eller socialtjänstlagen kan behöva betala för dessa. 

 

Vad kan jag få stöd med genom mina personliga assistenter?

Med ditt beslut som grund så utgår vi ifrån din delaktighet både i utformandet av själva stödet och i de vardagliga aktiviteterna.