Information till dig som är utförare i hemtjänsten

Skövde kommun tillämpar från 2011-01-01 valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att den som har hemtjänst och eller hemsjukvård, ska kunna välja om Skövde kommun eller ett privat företag ska utföra de insatser de fått beviljade.

Varför?

Lagen om valfrihetssystem är en lag som Skövde kommun har valt att tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare av hemtjänst. Syftet är att öka valfrihet, delaktighet och inflytande för den som har hemtjänst och/eller hemsjukvård. 

Vem får erbjuda hemtjänst?

Alla de utförare som godkänts av vård- och omsorgsnämnden får erbjuda hemtjänst och/eller hemsjukvård. För att bli godkänd som utförare av hemvård hemtjänst och /eller hemsjukvård måste utföraren leva upp till de kvalitetskrav som vård- och omsorgsnämnden satt upp. Skövde kommun är direktkvalificerade att utföra all hemtjänst.

Omfattning

En utförare kan  erbjuda både service och/eller omvårdnad.

  • Service
    Omfattar städning, tvätt, inköp och ledsagning

  • Omvårdnad
    Omfattar alla insatser inklusive delegerad hemsjukvård. 

 

Den enskilde kan välja att ha en utförare för serviceinsatser och en annan utförare för omvårdnadsinsatser eller ha en utförare för alla insatser.
Valfrihetssystem omfattar tiden från klockan 07.00-23.00. Nattinsatser utförs alltid av Skövde kommuns hemtjänst natt. 

Den som inte väljer

Den som inte väljer utförare av hemtjänst och/eller hemsjukvård kommer att tilldelas en utförare. Detta sker genom ett särskilt turordningssystem.

Möjlighet till byte av utförare

Den som inte är nöjd med sin utförare av hemtjänst och/eller hemsjukvård kan framföra denna kritik till sin utförare eller via Skövde kommuns synpunktshantering. Den enskilde har alltid möjlighet att välja om och byta utförare. 

Vad kostar det?

Egenavgiften för hemtjänst och/eller hemsjukvård påverkas inte av vilken utförare som är vald. Räkningen för egenavgiften kommer alltid från kommunen, även om insatserna utförs av en privat utförare. 

Övriga tjänster

Vissa privata utförare kan erbjuda tilläggstjänster utöver de insatser de som kan beviljas av biståndsbedömaren. Det kan till exempel vara trädgårdsskötsel eller storstädning. För tilläggstjänster får utföraren själv fakturera.