SAMSA - Samordnad vård- och omsorgsplanering

SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götaland. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet.

Här nedan finns länkar till dokument om SAMSA.

Styrande dokument (länk till vgregionen.se)

Lathundar/mallar/manualer (länk till vgregionen.se)