SAMSA - Samordnad vård- och omsorgsplanering

Här nedan finns länkar till dokument om SAMSA.

Styrande dokument (länk till vgregionen.se)

Lathundar/mallar/manualer (länk till vgregionen.se)