Beslut om att följa vårdhandboken och lokala andvisningar, riktlinjer och rutiner