Rutin från sjuksköterskeenhet till verkställande enhet