Äldreboenden

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen.  

  • Ett äldreboende är ett särskilt boende för personer med stora dagliga behov. Vissa äldreboenden är speciellt avsedda för personer med demenssjukdomar. 
  • Du hyr en lägenhet med larm och säng och har tillgång till matsal och vardagsrum som är gemensamma med övriga hyresgäster. På de flesta äldreboenden finns lokal för fritidsverksamhet.
  • Omvårdnadspersonal och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt.
  • Tillsammans med dig görs en planering av vad det är för hjälp du behöver, en så kallad genomförandeplan.
  • Det finns en ansvarig läkare från vårdcentralen knuten till äldreboendet.
  • Du betalar för hyra, el, mat och omvårdnad (mer information finns under rubriken "Avgifter och kostnader").

 

Vill du jämföra  de olika äldreboendena i Skövde kommun, klicka på länken  "jämför äldreboenden"  under rubriken "länkar".  

De olika boendena presenteras med bild, text och karta.