Äldreboenden

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov av boende enligt socialtjänstlagen. 

  • Ett äldreboende är ett särskilt boende för personer med stora dagliga behov. Vissa enheter på ett äldreboende är speciellt avsedda för personer med demenssjukdomar. 
  • Du hyr en lägenhet som är utrustad med larm och säng. Övrig inredning får du ta med från ditt nuvarande boende. Det finns tillgång till matplats och gemensamt vardagsrum, tillsammans med övriga hyresgäster. Utöver det finns lokal för fritidsverksamhet på de flesta äldreboenden.
  • Vård och omsorgspersonal samt sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt.
  • Tillsammans med dig görs en planering av vad det är för hjälp du behöver, en så kallad genomförandeplan upprättas.
  • Det finns en ansvarig läkare från vårdcentralen knuten till äldreboendet.  Om du så önskar kan du även få tandläkarkontakt på ditt boende. 
  • Avgiften för ditt boende består av hyra, som kommer på en faktura från kommunens fastighetsavdelning, samt mat, el och omvårdnad som kommer på en faktura från sektor vård och omsorg. 
  • Makar/sambos som varaktigt levt tillsammans har rätt att fortsätta bo tillsammans även om bara en har behov av äldreboende. Detta kallas för parboendegarantin och innebär att man kan bo tillsammans i samma lägenhet, eller två lägenheter på samma boende. Ansökan görs av den som har behov av äldreboendet. Den medsökande har inte något eget hyreskontrakt och har inte heller rätt till hjälpen som ingår i insatsen särskilt boende. Har den medsökande också behov av insatser ska denne ansöka om detta hos biståndsenheten. Den medsökande har inte rätt att bo kvar på äldreboendet om partnerns behov upphör. 

 

Vill du jämföra  de olika äldreboendena i Skövde kommun, klicka på länken  "jämför äldreboenden"  under rubriken "länkar".  

På Äldreboende Tomtegården, Äldreboende Boken samt Korttid Ekedal och Äldreboende Ekedal finns Ung Omsorg. Det är ungdomar som helgtid jobbar extra med olika, sociala aktiviteter för de äldre. 

De olika boendena presenteras med bild, text och karta.