Äldreboendet Ekedal

Äldreboende Ekedal

Äldreboende Ekedal ligger i stadsdelen Östermalm vid Boulognerskogen, med direkt närhet till järnvägsstationen.

Äldreboende Ekedal är en del av Äldrecentrum Ekedal. Äldrecentrum Ekedal består av flera verksamheter. Här finns Äldreboende Ekedal, Korttid Ekedal, dagverksamhet, en hemtjänstgrupp, anhörigstöd, biståndsenhet, Smarta Hemmet Ekedal, kommunrehabilitering samt demenssamordnare. På entréplan finns även Café Ekedal.

Äldreboende Ekedal

Äldreboende Ekedal är byggt i 5 våningar med totalt 97 lägenheter för vård- och omsorgsboende. Boendet ligger centralt i Skövde i stadsdelen Östermalm, bredvid Boulognerskogen och Boulognersjön.  Den lummiga utemiljön består av Sinnenas trädgård och den nya trädgården. På entréplanet finns de fina gemensamhetsytorna Mötesplatsen, Vinterträdgården och Kalasrummet. 

Här erbjuds lägenheter bestående av ett rum med rymlig toalett. Det finns säng och madrass, resten möblerar du med egna möbler och saker. I gemensamma utrymmen finns kök med matsal för gemensamma måltider samt vardagsrum för att se på tv, läsa och umgås med andra på boendet. Det finns balkong/inglasat uterum i två väderstreck på varje avdelning. I entréplanet finns Café Ekedal med både café och restaurang för såväl boende som allmänheten.

På äldreboende Ekedal arbetar fritidsledare samt vård- och omsorgspersonal för att tillsammans skapa en aktiv vardag för de boende. Det erbjuds flertalet aktiviteter exempelvis utevistelse, spela spel, sång och musik vilket anpassas efter de boendes önskemål.

När man bor på äldreboende Ekedal, eller besöker verksamheten så vill vi att alla ska känna sig välkomna och väl bemötta. Vi arbetar med Individens Behov I Centrum (IBIC) och vår strävan är att alla boende ska få en god omvårdnad där deras behov och önskemål styr vardagen.

Avdelningar för finskspråkiga

Det finns två enheter för finskspråkiga på äldreboende Ekedal. Skövde tillhör finskt förvaltningsområde och har uppdraget att erbjuda svensk-finsk äldreomsorg. De finskspråkiga enheterna finns på våning 5 D och 5 E, där finns platser som bemannas i första hand av personal som kan finska.

Adress:
Ekedalsgatan 14
541 37  SKÖVDE

Telefon avdelningar:

Våning 2 D 0500-793902
Våning 2 E 0500-793912
Våning 2 F 0500-793922

Våning 3 D 0500-793903
Våning 3 E 0500-793913
Våning 3 F 0500-793923

Våning 4 D 0500-793904
Våning 4 E 0500-793914
Våning 4 F 0500-793924

Våning 5 D 0500-793905
Våning 5 E 0500-793915