Kontantfri Servering

Skövde kommun arbetar med att minska hantering av kontanter i våra verksamheter. Vi erbjuder tjänsten Kontantfri Servering i Café Ekedal.

Hur fungerar det?

Boende kan via Swish ladda pengar till det armband som används som nyckel för att komma in på rummet.  När den boende ska handla fika i cafét håller de upp armbandet mot kortläsaren och beloppet dras av från den boendes cafékonto.

Vem kan ladda pengar till en boendes konto?

Den boende, en anhörig eller god man kan ladda pengar till cafékontot. Det går att ladda den boendes cafékonto direkt på plats i cafét eller via en e-tjänst.  Du hittar länk till e-tjänst här till höger på sidan. Betalning görs via Swish. Vid betalningstillfället anger man mottagarens personnummer och pengarna läggs då till den boendes cafékonto som är kopplat till armbandet.

Hur kommer jag igång?

Första gången ni ska ladda pengar till cafékontot behöver armbandet kopplas ihop med den boendes personnummer. Detta görs via skärmen som finns i Café Ekedal.

  • Ta med armbandet till Café Ekedal
  • På skärmen välj knappen registrera
  • Ange brukarens namn
  • Ange brukarens personnummer
  • Ange anhörigs namn
  • Anhörigs e-post
  • Följ vidare anvisningar på skärmen

 

Vad händer om armbandet blir stulet, kommer bort eller behöver ersättas?

I händelse att ett armband blir stulet eller kommer bort ska det omgående inaktiveras. Se länk till höger.

Saldot på cafékontot är kopplat till den boendes personnummer. När ni erhållit ett nytt armband kopplas det nya armbandet till personnumret enligt ovan anvisning "Hur kommer jag igång?" Innestående saldo flyttas då med till det nya armbandet.

Hur avslutar jag kontot?

När den boende, godeman eller anhörig vill avsluta tjänsten "Kontantfri servering" görs det via blanketten "Avsluta tjänst Kontantfri Servering" som hittas under E-tjänster/blanketter. Genväg/länk hittar ni till höger här på sidan.