Bild på parkbänk.

Psykologer

Ett stöd till elever med svårigheter i skolan.

Psykologerna utreder, bedömer problemets art och omfattning, överväger vilket stöd som behövs för framtiden samt stödjer personalen i deras kontakt med barnen.

Psykologerna arbetar med:

  • Handledning/konsultation
  • Stödsamtal
  • Fortbildning
  • Uppföljning/utvärdering
  • Psykologiska utredningar

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare/mentor eller rektor.