Fristående skolor

Elever i fristående skolor måste alltid ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Ansökan ska vara inkommen senast 15 april för att garanterat kunna vara igång från skolstart i augusti.

Rätten till skolskjuts kan vara begränsad till en egen vald fristående skola, och skolskjuts kan endasat beviljas om det inte innebär en merkostand för kommunen jämfört med vad skolskjtus skulle ha kostat till den av kommunen anvisade skolan.  Mer info hittas här. Avståndskrav för olika årskurser är som för de kommunala skolrona som du hittar här.

Alla avstånd mäts i kommunens planeringssystem. Avståndet till registrerad skola visas direkt i e-tjänsten för ansökan ifall du är osäker på om kravet uppfylls eller inte. Skolskjuts på grund av avstånd kommer inte beviljas om kravet inte uppfylls. Då ska man gå vidare med ansökan endast om man åberopar andra grunder än avstånd som trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild orsak. En eventuell merkostnad är alltid avgörande för om skolskjuts kan beviljas eller inte. 

Om eleven valt en annan skola än den som är registrerad i e-tjänsten, fyller man i den valda skolans namn. Var uppmärksam på att avståndet till den valda skolan då inte kommer visas i e-tjänsten.

Till e-tjänsten