Välkommen till Ambulanssjukvårdarutbildningen!

Utbildningen startar enligt nedan:

• Tisdagen den 2 maj
• Klockan 09.00 - 15.30
• Vuxenutbildning Trängen, Regementsgatan 7, Skövde

Övrig information som preliminärt schema för första veckan, litteratur, kontaktuppgifter med mera hittar du i pdf-filen på länken här.

Kunskapstest

Studietid och poäng (vid ansökan till CSN välj period HT23-VT24)
Vt 23: 2023-05-01 - 2023-06-16 - 35 yhp  (första dag är 2 maj)
Ht 23: 2023-08-28 - 2024-01-12 - 100 yhp
Vt 24: 2024- 01-15 - 2024-04-12 - 65 yhp

Särskilt pedagogiskt stöd
Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (till exempel inläst litteratur) om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildningsanordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Helene Hillarsdotter (se kontaktuppgifter) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet.

Kontaktuppgifter:
Utbildningsledare
Helene Hillarsdotter
helene.hillarsdotter@skovde.se
072-2352964