Instruktioner för ansökan - Palliativ vårdfilosofi

Längst ned på sidan har du en direktlänk till YH-antagning.se och vår utbildning är då redan markerad. Innan du påbörjar din ansökan läs noggrant igenom instruktionerna nedan.

När du gör din ansökan behöver du ladda upp de dokument du vill använda för att styrka din behörighet. Du behöver ha tillgång till digitala kopior av de dokument du vill åberopa. Här är det viktigt att du laddar upp rätt och relevanta dokument. Vill du ha hjälp är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Viktiga datum

  • Sista ansökningsdag: 6 maj 
  • Sista kompletteringsdag: 24 maj. Om du har lämnat in din ansökan senast 6 maj så kan du komplettera med ytterliggare handlingar tex, betyg/intyg till och med 24 maj.
  • Antagningsbesked 20 juni

För dig som tidigare sökt en utbildning på Skövde Yrkeshögskola.

Du behöver på nytt ladda upp de dokument du vill använda för att styrka din behörighet.

För att styrka behörighetskrav genom formell kompetens:

Du skall använda en digital kopia av ditt/dina betyg från gymnasiet och/eller om du läst på kommunal vuxentubildning eller motsvarande. Bifoga samtliga betyg du har. Exempel på digital kopia är om du scannar in ditt/dina betyg eller om du tar ett bra foto av ditt/dina betyg. Använder du foto skall hela betygsdokumentet synas.

Observera att ett utdrag eller en skärmdump från antagning.se inte godkänns som underlag. 

För att styrka din arbetslivserfarenhet

Begär ett intyg av din eller dina arbetsgivare där följande skall framgå:

*Ditt namn och personnummer
*Arbetad tid
*Tjänsteomfattning
*Arbetsplats
*Typ av tjänst
*Daterat och underskrivet av din arbetsgivare

Om du har haft en timanställning skall det framgå hur många timmar du har jobbat och under vilken period.

Observera att ett anställningsbevis/avtal inte godtas som underlag.

För att styrka behörighetskrav genom reell kompetens

Om du inte formellt uppfyller ett eller flera förkunskapskrav och om du anser att du genom annan erfarenhet har uppnått de kunskaper som du formellt saknar kan du ansöka om reell kompetens. Du skall då fylla i och i samband med din ansökan ladda upp nedanstående blankett tillsammans med den dokumentation som du vill använda som stöd.

Blankett för ansökan om reell kompetens

Vill du ha hjälp är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:
Joakim Wetterskog på 0500-497706
E-post: joakim.wetterskog@skovde.se

Sista ansökan 6 maj 

Ansökan stängd

Kom ihåg att alla besked/kallelser kommer per e-post genom yh-antagning.se. Håll koll på din mail! Inga besked skickas per post.