Vad är en allmän handling?

Ett papper som det står skrivet något på kallas handling.
Men e-post, en ljudinspelning eller
en video kan också vara en handling.
Handlingar som finns hos kommunen
heter allmänna handlingar.