Särskild företrädare för barn

Om någon av vårdnadshavarna är misstänkt för brottet kan ditt barn få en särskild företrädare. Tingsrätten utser särskild företrädare och den som får uppdraget är en advokat, eller ett juridiskt ombud. Den särskilda företrädaren tar över vårdnadshavarens ansvar i de delar som har med förundersökningen och rättegången att göra.

Det är också den särskilda företrädaren som tar beslutet att ditt barn får åka till Barnahus för att bli förhört av polisen. Den särskilda företrädaren har även rätt att bestämma att barnet får genomgå en läkarundersökning om det anses nödvändigt.