Exempel på beräkning av hemtjänstavgifter vid äldreboende.

Gäller fro m 2024-01-01
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 10 500
Bostadstillägg 4 500
Summa inkomster 15 000
   
Hyra 6 700
Minimibelopp 8 553
Summa förbehållsbelopp 15 253
Eftersom inkomsten är 253 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 17 000
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 17 000
   
Hyra 7 500
Minimibelopp 8 553
Summa förbehållsbelopp 16 053
Eftersom inkomsten är 947 kr högre än förbehållsbeloppet kan 947 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 19 000
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 19 000
   
Hyra 7 500
Minimibelopp 8 553
Summa förbehållsbelopp 16 053
Eftersom inkomsten är 2 947 kr högre än förbehållsbeloppet kan 2 575 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 575 kr är högsta avgift/månad.