Exempel på beräkning av hemtjänstavgifter vid äldreboende.

Gäller fro m 2021-01-01
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 7 100
Bostadstillägg 4 500
Summa inkomster 11 600
   
Hyra 5 700
Minimibelopp 7 247
Summa förbehållsbelopp 12 947
Eftersom inkomsten är 1 347 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 14 000
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 14 000
   
Hyra 6 620
Minimibelopp 7 247
Summa förbehållsbelopp 13 867
Eftersom inkomsten är 133 kr högre än förbehållsbeloppet kan 133 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 15 700
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 15 700
   
Hyra 6 020
Minimibelopp 7 247
Summa förbehållsbelopp 13 267
Eftersom inkomsten är 2 433 kr högre än förbehållsbeloppet kan 2 170 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 170 kr är högsta avgift/månad.