Exempel på beräkning av hemtjänstavgifter vid äldreboende.

Gäller fro m 2023-01-01
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 7 100
Bostadstillägg 4 500
Summa inkomster 11 600
   
Hyra 5 700
Minimibelopp 7 794
Summa förbehållsbelopp 13 494
Eftersom inkomsten är 1 894 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 16 000
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 16 000
   
Hyra 7 500
Minimibelopp 7 794
Summa förbehållsbelopp 15 294
Eftersom inkomsten är 706 kr högre än förbehållsbeloppet kan 706 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 17 700
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 17 700
   
Hyra 6 020
Minimibelopp 7 794
Summa förbehållsbelopp 13 856
Eftersom inkomsten är 3 844 kr högre än förbehållsbeloppet kan 2 359 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 359 kr är högsta avgift/månad.