Äldreboende

Sektor vård och omsorg tar ut en hemtjänstavgift för den hjälp du får vid äldreboendet. Denna avgift är inkomstbaserad men för år 2022 maximerad till 2 170 kr per månad. Utöver den måste du alltid betala de fasta avgifterna.

Så här beräknas hemtjänstavgiften:

 • Skillnaden mellan din nettoinkomst och ditt förbehållsbelopp kallas avgiftsutrymme och avgör vad du får betala i hemtjänstavgift.

 • Ditt förbehållsbelopp består av ett justerat så kallat minimibelopp samt din hyra. Det justerade minimibeloppet vid äldreboende är 7 247 kr från 1 januari 2022.

 • Hyra samt avgift för mat och el tas ut med samma belopp av alla oavsett inkomst.

 • Vad du ska betala räknas ut efter de uppgifter som du lämnar till sektor vård och omsorg en gång om året. På den blankett du får fyller du i din inkomst och hur mycket ränta du har fått från banken. Kommunen hämtar också uppgifter från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.
 
 • Som inkomst räknas bostadstillägg, pensions-, löne-, rörelseinkomster och övriga inkomster som uppbärs samma år som avgiftsåret. Ränta och annan avkastning av kapital som avser året före avgiftsåret räknas också som inkomst.
 
 • Gifta personers nettoinkomst räknas ihop och delas med två. Detta gäller även när man inte bor tillsammans.
 
Eventuella förändringar under året skall omgående anmälas till sektor vård och omsorg. 
 

Följande avgifter gäller from 2022-01-01.

Detta är avgiften per månad:

Hyran beror på hur stort rummet är samt dess standard, dock aldrig högre än 7 500 för ett rum. Hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen.  7 500 kr
Hushållsel  161 kr
Färdiglagad mat   4 650 kr
Hemtjänstavgift högst 2 170 kr
         

Detta ingår i hyran:

 • Städ och tvätt
 • Sänglinne och handdukar
 • Städmaterial, rengöringsmedel och visst förbrukningsmaterial
  (ej hygienartiklar)
 • Säng samt möbler i gemensamhetsutrymme

Detta ingår inte:

 • Hemförsäkring ingår inte i din avgift till kommunen.
 • Du betalar själv för dina läkarbesök, mediciner och sjukresor.
  

Avdrag på avgiften

 • Vid frånvaro görs avdrag för mat, hemtjänst och hushållsel för varje dag från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten.
 

Övrigt

 • Har du hemmavarande make/maka kan du få nedsättning av hemtjänstavgiften om maken/makan har för låga inkomster för att ensam klara sin försörjning.
 • Om du önskar ytterligare information kan du vända dig till enhetschefen, din biståndsbedömare eller avgiftshandläggare.