Måltidspriser

Kommunens restauranger finns här:

  • Bagaren
  • Billingsdal
  • Boken
  • Ekedals äldrecentrum
  • Käpplunda Gärde
  • Solgården
  • Äldreboendet Norrmalm.

 

 Måltidspriser 2021:

Frukost, pensionär 21 kr 
Lunch, pensionär (med biståndsinsats) 60 kr 
Kvällsmål, pensionär 40 kr 
Kaffe med kaka 15 kr 
   
Lunch LSS dagverksamhet 60 kr 
   
Lunch övriga 67 kr