Måltidspriser

Kommunens restauranger finns här:

  • Bagaren
  • Billingsdal
  • Boken
  • Ekedals äldrecentrum
  • Käpplunda Gärde
  • Solgården
  • Äldreboendet Norrmalm.

 

 Måltidspriser 2022:

Frukost, pensionär 22 kr 
Lunch, pensionär (med biståndsinsats) 62 kr 
Kvällsmål, pensionär 42 kr 
Fika 29 kr 
   
Lunch LSS dagverksamhet 62 kr 
   
Lunch övriga 69 kr